Privacy

Kinderen

Ter bescherming van de kinderen zijn hun namen vaak gefingeerd en worden over het algemeen groepsfoto’s gebruikt, of foto’s van kinderen die daarvoor toestemming hebben gegeven. Alle kinderen die worden genoemd bestaan wel degelijk en nemen deel in de programma’s die wij ondersteunen.

Uw gegevens

Wij verstrekken onder geen beding uw NAW gegevens of e-mail adres aan derden. Indien u zich wenst uit te schrijven voor onze nieuwsbrief of uw donaties wenst stop te zetten, hoeft u daarvoor slechts een e-mail te sturen aan info@homelesschild.org.

Onze gegevens

Onder geen beding mogen de gegevens op deze website publiekelijk gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder onze schriftelijke toestemming. Voor toestemming kunt u mailen naar info@homelesschild.org.

Inhoud Website

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er fouten of onvolkomenheden in staan. Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u versturen naar info@homelesschild.org.