F.A.Q.

Waar werken jullie?

Alleen in El Progreso, een stad in Noord-Honduras, waar we met diverse lokale organisaties samenwerken. We beperken ons bewust tot één stad omdat we zo een veel betere samenwerking kunnen opbouwen met één gemeenschap en samen met hen veel meer impact kunnen hebben en een echt verschil maken.

Met wie werken jullie samen?

We werken met drie Hondurese organisaties samen die we zorgvuldig hebben geselecteerd. Door te kiezen voor lokale organisaties weten we zeker dat de wens voor betere levensomstandigheden vanuit de lokale bevolking komt. We hebben met elke partner een vertrouwensband opgebouwd. 

Voor wie werken jullie?

In de eerste plaats voor (en met!) de armste en meest verwaarloosde kinderen van El Progreso in Honduras. Daarnaast werken we op kleine schaal met een groep zeer arme vrouwen door hen voorlichting te geven over vrouwenrechten en seksualiteit en voorbehoedmiddelen te verstrekken tegen een geringe vergoeding. Door ook de vrouwen te bereiken hopen we het aantal verwaarloosde kinderen uiteindelijk te verminderen.

Kan ik zelf beslissen hoe mijn donatie wordt besteed?

Onze partners in Honduras weten het best welke noden wanneer het hoogst zijn. In overleg met ons beslissen zij waar onze donaties aan worden besteed. Wanneer u (of uw school, bedrijf, sportclub enz.) een flink bedrag wil inzamelen kunnen we u een aantal projecten voorstellen die in het belang zijn van de kinderen én goed passen bij uw actie.

Hoe weten jullie dat alle donaties juist worden besteed?

De oprichter van Homeless Child werkt op eigen kosten jaarlijks drie tot vier maanden mee in Honduras en de diverse bestuursleden komen regelmatig op werkbezoek (ook voor eigen rekening). Zodoende hebben wij goed zicht op alle uitgaven die gedaan worden. Bovendien hebben we in de loop der jaren een stevige vertrouwensband met onze partners opgebouwd en leggen zij via hun boekhouding verantwoording aan ons af, en wij in onze resultaten.

Kan ik ook iets voor de kinderen doen?

Reken maar! U kunt ons helpen met vrijwilligerswerk in Nederland of in Honduras. U kunt ook een presentatie of evenement organiseren, zoals een sporttoernooi, een veiling of een benefietconcert.

Ben ik welkom in Honduras?

Jazeker. Ten eerste om daar vrijwilligerswerk te doen maar ook indien u serieus interesse hebt om meer te begrijpen van het leven en de opvang van verwaarloosde kinderen, of als u toch al een reis door de regio maakt en graag een dag wil besteden om met een aantal kinderen te sporten of handarbeid of spellen te doen. Een dergelijk bezoek dient goed te worden voorbereid en is uitsluitend mogelijk indien u oprechte interesse hebt om bij te dragen aan een beter leven voor de kinderen. Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met Bas Wiersma via info@homelesschild.org.

Meer vragen?

Misschien staat het antwoord op onze website en anders kunt u contact met ons opnemen via info@homelesschild.org of op telefoonnummer 043 – 4092194.