Wat doen we?

P1080263

Homeless Child wil een bijdrage leveren aan het herstel van de balans in de wereld door zich in te zetten voor kansarme kinderen en vrouwen in Honduras. Onze stichting werft fondsen voor lokale ontwikkelingsprojecten in Honduras en geeft voorlichting op scholen in Nederland.

Onder het motto : “Geef een kind een kans en schep daarmee in de wereld balans” is stichting Homeless Child sinds haar oprichting in 2002 werkzaam in El Progreso, Honduras. De stichting kan tot haar tevredenheid een snelle groei melden. In El Progreso worden door Homeless Child inmiddels drie organisaties langdurig gesteund. De organisaties die Homeless Child ondersteunt, sluiten aan bij de kernwaarden van de stichting, te weten integrale hulp en duurzaamheid:

  • Integrale hulp: Homeless Child ondersteunt lokale organisaties in Honduras, gericht op de opvang van kinderen met verschillende achtergronden en problemen. Zo worden niet alleen ondervoede baby’s opgevangen, maar ook wees- en straatkinderen en verslaafde kinderen. Het gaat om kinderen van beide seksen en alle leeftijden, ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond.
  • Duurzaamheid: Aan de kinderen wordt niet alleen in het hier en nu hulp geboden, maar is ook gericht op de toekomst. Daarnaast is het voor Homeless Child van essentieel belang om de lokale bevolking en overheid bij de hulpverlening te betrekken. Terwijl de financiële middelen voor hulp met name uit welvarende landen komen, hebben de lokale mensen de overhand in de praktische uitvoering van projecten.

Minimaal 95% van alle donaties wordt aan onze projecten in Honduras besteed. Al sinds we in 2002 zijn begonnen met dit werk, betalen de teamleden alle onkosten van Homeless Child zelf. Door de groei van Homeless Child en daarmee ook van haar onkosten is dit niet meer verantwoord. Daarom is besloten dat miv 2010 maximaal 5% van de donaties gebruikt wordt om de kosten te dekken. In de goede doelenwereld is dit een zeer bescheiden percentage. Uiteraard blijven de teamleden ruim bijdragen in de onkosten.

Bas Wiersma, oprichter van Homeless Child, werkt onbezoldigd ruim zes maanden per jaar mee in Honduras. De diverse bestuursleden komen regelmatig op werkbezoek. Zodoende hebben wij een bijzonder goed zicht op de uitgaven die worden gedaan.

Wanneer projecten worden uitgevoerd met één van onze partners is een uitvoerige evaluatie verplicht. Zo kunnen we de resultaten in kaart brengen. Homeless Child werkt aan de implementatie van evaluaties om resultaten beter te kunnen meten.