Programma’s

Homeless Child ondersteunt in El Progreso, Honduras, kinderen en in mindere mate vrouwen in vier verschillende programma’s. Aangezien deze steunprogramma’s in het verleden succesvol zijn gebleken hebben wij besloten om over te gaan op langdurige steun van:

Binnen de verschillende programma’s wordt een brede groep kinderen opgevangen met verschillende achtergronden en problemen. Er worden niet alleen ondervoede baby’s en peuters opgevangen, maar ook wees- en straatkinderen. Het gaat om kinderen van beide seksen en alle leeftijden, ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond.

Om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomstmogelijkheden van kinderen in de verschillende programma’s is het essentieel dat de steun een structureel karakter heeft. Een kansarm kind krijgt pas echt een eerlijke kans op een waardige toekomst wanneer begeleiding kan worden geboden tot aan de volwassen leeftijd. Hiertoe zijn opvang en opvoeding een eerste voorwaarde, en daarnaast ook toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

Naast de focus op directe hulp voor kinderen, zet Homeless Child zich ook in om moeilijke situaties voor kinderen te voorkomen. In dit kader is er een programma begonnen om kansarme vrouwen een steuntje in de rug te bieden middels voorlichting, korte vakcursussen en in selecte gevallen toegang tot microkrediet.

De Nederlandse, onbezoldigd project coördinator van Homeless Child, woont in Honduras en werkt daar mee aan het verder ontwikkelen van elk van de genoemde programma’s.