Clubs en verenigingen

award_1

Homeless Child kan het geld dat door sportclubs, serviceclubs en andere verenigingen wordt ingezameld, goed gebruiken! Wanneer uw vereniging een inzameling wil doen, kan Homeless Child u, in overleg met onze lokale partners, enkele voorstellen doen voor besteding van het geld. U kunt dan zelf een keuze maken. Uiteraard legt Homeless Child verantwoording af over het uiteindelijke resultaat (via foto’s, boekhouding etcetera).

Giften van clubs en verenigingen komen soms in aanmerking voor vermeerdering met subsidie van de overheid en van Wilde Ganzen. Met gezamenlijke fondsen van uw vereniging, Homeless Child, de overheid en Wilde Ganzen kan vaak een concreet project (zoals de bouw van een klaslokaal of waterput) volledig worden bekostigd.

Om aan een stabiele toekomst te kunnen bouwen, stelt Homeless Child het zeer op prijs wanneer uw vereniging structureel een bijdrage kan leveren. Maar natuurlijk is ook een eenmalige inzamelingsactie van harte welkom!

Wanneer uw vereniging interesse heeft om voor Homeless Child aan de slag te gaan, dan zijn wij graag bereid een presentatie te verzorgen over de projecten in Honduras. Wij kunnen u ook een korte documentaire toesturen. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

Voorbeeld: Rotary Winterswijk

Homeless Child heeft met langdurige steun van Rotary Winterswijk onder andere een opvanghuis voor straatkinderen en een weeshuis kunnen bouwen. Deze club heeft onder meer een wijd gepubliceerde veiling gehouden en enkele leden hebben met sponsoring de marathon van New York gelopen. Rotary Winterswiijk steunt ons langdurig en begrijpt dat continue steun nodig is om kinderen een duurzame toekomst te bieden.