Alle posts voor ‘Nieuws’

Homeless Child krijgt nieuw bestuur

15 augustus 2018, door Melanie onder Nieuws

Het doet ons veel deugd u te melden dat Homeless Child zal kunnen blijven voortbestaan dankzij een vernieuwd team met zowel jeugdig elan alsook de juiste dosis ervaren veteranenbloed. Hoewel wij de fondsenwervende activiteiten en onze aanwezigheid in Honduras de afgelopen drie jaar in een rustig tempo hebben afgebouwd, viel het ons zwaar definitief afscheid te nemen van een organisatie die, mede dankzij u, zestien jaar lang heeft mogen groeien en bloeien.

Voortbestaan Homeless Child verzekerd

Daarnaast kwamen wij tot de constatering dat de verzelfstandiging van Proniño in Honduras weliswaar voortschreed, maar niet volledig wilde slagen. Proniño vangt nu 35 jongens en meisjes permanent op en ontvangt hiervoor ongeveer 50% fondsen van The Children’s Home Project (Verenigde Staten, werkzaam met Proniño sinds 2005) en nog steeds 50% van Homeless Child (was 90% in 2013).

De stichting opheffen zou kunnen leiden tot het verplicht wegsturen van kinderen die nergens heen kunnen, geen huis hebben, geen ouders, geen leven zonder onze steun. Tot onze dankbare verrassing hebben zich onlangs vier Nederlandse en een in Nederland woonachtige Amerikaanse vrijwilliger gemeld die de benodigde gedrevenheid, kennis en compassie hebben om Homeless Child nog jarenlang voort te laten bestaan. Drie van hen hebben langdurig en meermaals bij Proniño in Honduras gewerkt. Zij kennen de kinderen, de werknemers en het lokale bestuur, het land, de taal, en ze weten als geen ander waarom hun werk nodig blijft.

Overdracht

Het huidige en nieuwe bestuur van Homeless Child

Onze huidige bestuursleden zullen de komende drie maanden langzaam maar zeker hun verantwoordelijkheden, kennis, en taken aan het nieuwe bestuur overdragen. Onze oprichter, Bas Wiersma, die sinds 2002 met Proniño werkt en jarenlang in Honduras heeft gewoond, zal aanblijven om het nieuwe team met raad en daad bij te staan. Hij zal zowel komende winter alsook de winter daarna korte tijd in Honduras verblijven en zal zowel in Nederland als in Honduras zijn expertise, netwerk en ervaring blijven inzetten en delen met het nieuwe bestuur.

Het huidig bestuur van Homeless Child is zeer ingenomen met het aanbod van de hierbij voorgestelde personen. De persoonlijke introductie maakt duidelijk dat zij allen zeer betrokken zijn bij de doelen van de stichting, beschikken over bruikbare ervaring en goed zijn ingevoerd bij de lokale organisatie Proniño.

Zonder enige terughoudendheid willen wij graag het besturen van de stichting en haar activiteiten aan hen overdragen om het werk van Homeless Child te kunnen continueren.

U, als donateur en/of vrijwilliger, zijn wij zeer erkentelijk voor het vertrouwen dat u ons gedurende het zestienjarige bestaan van onze stichting hebt geschonken. Wij hopen vurig dat u het nieuwe bestuur minstens evenveel vertrouwen en steun wilt geven.

Niet alleen wij, maar vooral de kinderen en medewerkers van Proniño zijn u daarvoor zeer dankbaar.

Met vriendelijke groet,

Huidige bestuursleden van Homeless Child
Bas Wiersma,
Hans Schoots,
Ellen Delfos
Theo Zwart

Dit is het nieuwe bestuur van Homeless Child

15 augustus 2018, door Melanie onder Nieuws

Zoals u hier kunt lezen, draagt het huidige bestuur van Homeless Child in de komende drie maanden haar verantwoordelijkheden en taken over aan het nieuwe bestuur. Daarmee is het voortbestaan van onze mooie en nuttige stichting gewaarborgd en kunnen wij ook in de jaren die voor ons liggen een blijvende invloed uitoefenen van kinderen in Honduras.

Met gepaste trots en veel dankbaarheid stellen wij het nieuwe bestuur aan u voor:

Manon Reus, voorzitter

Manon-Reus

Manon Reus, voorzitter

In 2014 ben ik tijdens mijn studie via Homeless Child in Honduras terechtgekomen. Sindsdien voel ik me verbonden met het land en Proniño. Waardoor ik daar meerdere malen voor langere tijd als vrijwilliger heb gewerkt in alle lagen van de organisatie. Samen met Evelyne (vice voorzitter) heb ik trainingen ontwikkeld en gegeven voor de medewerkers van Proniño. Over communicatie, groepsdynamica, feedback en hoe om te gaan met moeilijk gedrag van zowel collega’s als kinderen. Ook hebben we diverse activiteiten voor de jongens en meisjes georganiseerd. Dit kon natuurlijk niet zonder veelvuldig overleg met de directie.
Ik heb veel respect voor Proniño en Homeless Child. Zij verrichten belangrijk werk voor de toekomst van Honduras. In mijn ogen verdienen kinderen een goede opvoeding, veilige plek om op te groeien en een eerlijke start aan hun volwassen leven. Proniño is zo’n plek voor 35 kinderen en hopelijk zal dat nog lang zo blijven.
Ik ben opgeleid tot wijkverpleegkundige. Daarnaast heb ik de opleiding ‘International Public Health’ gedaan met focus op Honduras en (seksueel) geweld tegen vrouwen.

Thera Reus, secretaris

Thera Reus, secretaris

Ik ben Thera Reus, arts van beroep met inmiddels ervaring in de psychiatrie, ouderenzorg en seksuele gezondheid. Door mijn zus, Manon, ben ik in aanraking gekomen met Homeless Child en Proniño. Ik heb het geluk gehad om de kinderen te mogen leren kennen op 2 verschillende momenten (2015 en 2018). Ik denk dat ik door mijn professionele achtergrond en ervaring veel te bieden heb aan zowel Proniño als Homeless Child.
Michael LeNoir, penningmeester (Amerikaan, woonachtig in Nederland)

Michael LeNoir, penningmeester

I’m Michael LeNoir, I’ve collaborated with Homeless Child in 2015 and 2016 as a volunteer with The Children’s Home Project and Proniño. My background is in finance & entrepreneurship, but I was able to learn more while collaborating with Bas Wiersma, Manon Reus, and Evelyne Willemsen on the training, sports, and therapy programs. I’m excited to continue working with Homeless Child on accountability and communication with the Dutch, U.S., and Honduran partners!
Evelyne Willemsen, vice voorzitter

Evelyne Willemsen, vice voorzitter

Ik ben Evelyne Willemsen, opgeleid tot dramatherapeute. In 2014 en 2015 ben ik als vrijwilliger van Homeless Child theaterstukken gaan regisseren en uitvoeren met de kinderen bij Proniño. Momenteel ben ik in Nederland werkzaam in de kinderopvang, maar door alle wondertjes die ik heb meegemaakt in de periodes dat ik bij Proniño was, kan ik het moeilijk loslaten. Daarom combineer ik graag mijn werk met mijn rol als vice voorzitter van Homeless Child.
Cornieleke de Klerk, algemeen lid

Cornieleke de Klerk, algemeen lid

De afgelopen jaren heeft Manon veel verteld over Proniño. In deze verhalen, mooi of minder mooi, stond de liefde voor de kinderen centraal. Deze liefde motiveert mij om als onderdeel van het bestuur Proniño te kunnen ondersteunen en de kinderen een goede basis voor een zelfstandige toekomst te geven. Ik hoop hierbij mijn ervaring die ik opdoe in mijn werk als interimmer bij de overheid, te kunnen inzetten.

Donateurs en fondsen bedankt!

25 september 2016, door Melanie onder Nieuws

Als voorzitter van de stichting wil ik graag alle donateurs en fondsen van Homeless Child heel hartelijk bedanken voor de gedane giften dit jaar. Zonder uw steun zou het onmogelijk zijn deze kinderen goed op te vangen en onderwijs te bieden. Het zijn bewogen tijden. We hadden een brand met een groot materieel verlies, maar daar stond tegenover dat vrijwilligers direct opstonden en een prachtige actie organiseerden via justgiving. We begeleiden de transitie naar een kleinere, maar kwalitatief goede opvang. In deze overgang hopen wij op uw blijvende betrokkenheid. Nogmaals hartelijk bedankt!

Puber af Gerardo Toro

25 september 2016, door Melanie onder Nieuws

Het is weer geen makkelijk jaar geweest. De puberteit zit me immens dwars en iedereen zeurt aan mijn hoofd over wat ik allemaal wel en niet zou moeten doen. Als ze me gewoon eens met rust zouden laten zou mijn leven honderd keer gemakkelijker zijn. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk nooit en bovendien weet ik ergens stiekem in mijn achterhoofd ook wel dat ik het in mijn eentje niet kan redden dus ik ben gewoon nog afhankelijk van anderen.

Met mijn studie is het in de loop van het jaar steeds beter gegaan. Goh, wat was het moeilijk om de motivatie te zoeken in het begin, maar uiteindelijk heb ik met uitstekende punten het jaar afgerond. Uiteindelijk had ik een 8,6 voor mijn eindrapport!

Hartelijk dank iedereen voor de steun en ik wil dit jaar in elk geval weer een 8,5 gemiddeld halen.

De nieuwste cijfers en feedback

25 september 2016, door Melanie onder Nieuws

Het afgelopen jaar is het Homeless Child dankzij de ondersteuning van een brede waaier aan donateurs en een gedreven team vrijwilligers voor de wind gegaan. We delen graag ons laatste sociaal jaarverslag, alsmede de jaarrekening met u.

Donateurs, hartelijk dank!

10 december 2015, door Melanie onder Nieuws
Iets eerder in deze nieuwsbrief wordt onder Kerstgedachte al gewag gemaakt van het belang van giften, hoe gering ze ook zijn.

Theo Zwart -voorzitter Homeless Child

Graag wil ik, als voorzitter van de stichting, bij deze oproep alle donateurs van Homeless Child heel hartelijk bedanken voor de gedane giften dit jaar. Van bescheiden maandelijkse bijdragen tot aan substantiële grote giften toe.
Het mag duidelijk zijn dat zonder uw genereuze betrokkenheid bij het doel van onze stichting, het in het geheel onmogelijk zou zijn om reeds gedurende twaalf jaar ruim 100 kinderen te redden van verwaarlozing en een kansloze toekomst.
Dat is goud waard en dat mag u zeker een goed gevoel geven, zo rondom de kersttijd, waarin naast feestelijkheid ook zorgzaamheid centraal staat.

Wij hopen dat wij nog lang op uw betrokkenheid mogen rekenen. In de vorm van belangstelling voor hetgeen we nog meer kunnen bereiken én in de vorm van uw giften.

Wij doen ons best om ú en de kinderen  niet teleur te stellen.
Theo Zwart, Voorzitter Homeless Child

Verjaardagskalenders

10 december 2015, door Melanie onder Nieuws

Al acht keer hebben we met de hulp van een Spaanse vrijwilligster een kalender gemaakt. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om onze kinderen in hun eigen woorden te laten uitdrukken wat ze denken over bepaalde thema’s zoals geluk of werk, studie of naastenliefde. Natuurlijk met kleurrijke foto’s erbij die hun leven in beeld brengen.

Wilt u zo’n kalender kopen voor 5 Euro + porto? Stuur ons dan een berichtje! (U kunt de kalender hier alvast bekijken)

Welcome back!

10 december 2015, door Melanie onder Nieuws

In het jaar 2000 belandde de Amerikaanse Anne Alleman min of meer per ongeluk in El Progreso, Honduras, voor een bezoek van een week. Ze was zo aangegrepen door de extreme verwaarlozing en uitstoting waar kinderen mee kampten, dat ze besloot er voorgoed te blijven.

Twee jaar later was het voedingscentrum waar Anne werkte in capaciteit verdubbeld en dit is waar wij Anne voor het eerst ontmoetten. Het is dankzij haar, dat ook wij enthousiast werden en zij heeft ons geïnspireerd om in Nederland Homeless Child op te richten.

Nog twee jaar later kon er een weeshuis geopend worden voor de baby’s en peuters die hun ouders verloren waren en niet voor adoptie in aanmerking kwamen. En toen we weer drie jaar verder waren, hebben we daar met vereende Hollands-Amerikaanse krachten een verdieping bij kunnen bouwen.

Inmiddels had Anne drie kinderen uit het weeshuis geadopteerd en een heel leven opgebouwd in Honduras. Ondanks de prachtige resultaten viel het haar telkens zwaarder om in zo’n gewelddadig land te leven met zulke schrijnende, blijkbaar onoplosbare armoede. Nadat zij en één van haar dochtertjes langdurig en ernstig bedreigd waren, besloot ze de leiding over te dragen aan het lokale team en terug te keren naar de Verenigde Staten, met de drie kinderen in haar kielzog.

Het was rustig, het was vreedzaam, maar het viel verrassend tegen. Ondanks de materiële welvaart, de goede scholen en de veilige omgeving konden de kinderen niet wennen aan hun nieuwe thuisland. Ze bleven, ook na twee jaar, aan hum moeder vragen wanneer ze nou toch eindelijk terug naar huis mochten. Anne zelf vond het leven in Amerika te duur, te oppervlakkig, te materialistisch.

In november zijn ze teruggekeerd naar Honduras. Anne is gelukkig, haar kinderen ook en alle medewerkers en kinderen in het weeshuis zijn in hun nopjes, dat ze weer één grote familie vormen. Anne, welcome back!

Kerstgedachte

10 december 2015, door Melanie onder Nieuws

Onze kinderen zijn al weken onrustig en het wemelt van de speculaties: zouden we dit jaar een kerstcadeau krijgen of niet? Misschien hebben de Nederlanders niet genoeg geld meer over om ook iets aan ons te geven nadat ze hun eigen kinderen verwend hebben! Wie weet krijg ik niks dit keer, omdat ik laatst die en die aan haar oor getrokken heb en daarna geen sorry wilde zeggen? Prangende vragen die een dringend antwoord vereisen!

Enkele Amerikaanse werknemers van Delta Airlines zamelen jaarlijks geld en giften in om vervolgens vlak voor kerst naar Honduras te vliegen en een prachtig feest voor de kinderen te organiseren. Maar het valt hen zwaar om voor ieder kind iets in petto te hebben en we willen ook graag een mooi avondmaal bereiden; iets anders dan de dagelijkse bonen met rijst.

Wie iets wil bijdragen, kan al met een kleine gift een groot verschil maken en de cadeaus die we kopen, zijn vooral nuttig; zoals kleding en schoolartikelen. De meeste van onze kinderen hebben maar één of twee onderbroeken en twee paar sokken. Voor vijf Euro kunnen we in Honduras zes onderbroeken of vijf paar sokken kopen. Een paar schoenen kost twintig Euro, drie t-shirts tien Euro en voor zeven Euro kunnen negentig kinderen vers fruit eten bij hun kerstmaaltijd.

Zullen we proberen om dit jaar meer te geven dan we krijgen?

Een mijlpaal

10 december 2015, door Melanie onder Nieuws

Sinds veertien jaar werken we met kinderen in Honduras. Dit jaar heeft voor het eerst eentje van hen zijn middelbare school diploma gehaald. Dat mag een tegenvallend resultaat lijken voor de meeste Nederlanders, maar voor ons is het niets minder dan een mijlpaal! Gemiddeld wordt een kind bij ons opgevangen rond zijn twaalfde en de meesten van hen, hebben dan het schoolniveau van een kind in groep drie of vier.

Stukje bij beetje hebben wij het onderwijsniveau dat onze kinderen bereiken kunnen opkrikken. En nu is het dan zo ver dat Adonay naar de universiteit mag. Hij vertelt al sinds zijn twaalfde dat hij later advocaat gaat worden om zich in te zetten voor kinderen van wie alle rechten ontnomen zijn; kinderen die geen identiteit hebben, op straat zwerven, misbruikt zijn. Kortom kinderen zoals de onze. In januari gaat hij rechten studeren en we weten nu al zeker, dat hij zijn droom waar gaat maken!

Oh, en zijn broer Luis en goede vriend Awner, die ook allebei jarenlang bij ons gewoond hebben, halen deze maand eveneens hun middelbare school diploma en gaan verder studeren :)