Homeless Child krijgt nieuw bestuur

15 augustus 2018, door Melanie onder Nieuws
Het doet ons veel deugd u te melden dat Homeless Child zal kunnen blijven voortbestaan dankzij een vernieuwd team met zowel jeugdig elan alsook de juiste dosis ervaren veteranenbloed. Hoewel wij de fondsenwervende activiteiten en onze aanwezigheid in Honduras de afgelopen drie jaar in een rustig tempo hebben afgebouwd, viel het ons zwaar definitief afscheid te nemen van een organisatie die, mede dankzij u, zestien jaar lang heeft mogen groeien en bloeien. Voortbestaan Homeless Child verzekerd Daarnaast kwamen wij tot de constatering dat de verzelfstandiging van Proniño in Honduras weliswaar voortschreed, maar niet volledig wilde slagen. Proniño vangt nu 35 jongens en meisjes permanent op en ontvangt hiervoor ongeveer 50% fondsen van The Children’s Home Project (Verenigde Staten, werkzaam met Proniño sinds 2005) en nog steeds 50% van Homeless Child (was 90% in 2013). De stichting opheffen zou kunnen leiden tot het verplicht wegsturen van kinderen die nergens heen kunnen, geen huis hebben, geen ouders, geen leven zonder onze steun. Tot onze dankbare verrassing hebben zich onlangs vier Nederlandse en een in Nederland woonachtige Amerikaanse vrijwilliger gemeld die de benodigde gedrevenheid, kennis en compassie hebben om Homeless Child nog jarenlang voort te laten bestaan. Drie van hen hebben langdurig en meermaals bij ...

Dit is het nieuwe bestuur van Homeless Child

15 augustus 2018, door Melanie onder Nieuws
Zoals u hier kunt lezen, draagt het huidige bestuur van Homeless Child in de komende drie maanden haar verantwoordelijkheden en taken over aan het nieuwe bestuur. Daarmee is het voortbestaan van onze mooie en nuttige stichting gewaarborgd en kunnen wij ook in de jaren die voor ons liggen een blijvende invloed uitoefenen van kinderen in Honduras. Met gepaste trots en veel dankbaarheid stellen wij het nieuwe bestuur aan u voor: Manon Reus, voorzitter [caption id="attachment_2853" align="alignright" width="150" caption="Manon Reus, voorzitter"]Manon-Reus[/caption] In 2014 ben ik tijdens mijn studie via Homeless Child in Honduras terechtgekomen. Sindsdien voel ik me verbonden met het land en Proniño. Waardoor ik daar meerdere malen voor langere tijd als vrijwilliger heb gewerkt in alle lagen van de organisatie. Samen met Evelyne (vice voorzitter) heb ik trainingen ontwikkeld en gegeven voor de medewerkers van Proniño. Over communicatie, groepsdynamica, feedback en hoe om te gaan met moeilijk gedrag van zowel collega's als kinderen. Ook hebben we diverse activiteiten voor de jongens en meisjes georganiseerd. Dit kon natuurlijk niet zonder veelvuldig overleg met de directie. Ik heb veel respect voor Proniño en Homeless Child. Zij verrichten belangrijk werk voor de toekomst van ...

Donateurs en fondsen bedankt!

25 september 2016, door Melanie onder Nieuws
Als voorzitter van de stichting wil ik graag alle donateurs en fondsen van Homeless Child heel hartelijk bedanken voor de gedane giften dit jaar. Zonder uw steun zou het onmogelijk zijn deze kinderen goed op te vangen en onderwijs te bieden. Het zijn bewogen tijden. We hadden een brand met een groot materieel verlies, maar daar stond tegenover dat vrijwilligers direct opstonden en een prachtige actie organiseerden via justgiving. We begeleiden de transitie naar een kleinere, maar kwalitatief goede opvang. In deze overgang hopen wij op uw blijvende betrokkenheid. Nogmaals hartelijk bedankt!

Puber af Gerardo Toro

25 september 2016, door Melanie onder Nieuws

Het is weer geen makkelijk jaar geweest. De puberteit zit me immens dwars en iedereen zeurt aan mijn hoofd over wat ik allemaal wel en niet zou moeten doen. Als ze me gewoon eens met rust zouden laten zou mijn leven honderd keer gemakkelijker zijn. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk nooit en bovendien weet ik ergens stiekem in mijn achterhoofd ook wel dat ik het in mijn eentje niet kan redden dus ik ben gewoon nog afhankelijk van anderen.

Met mijn studie is het in de loop van het jaar steeds beter gegaan. Goh, wat was het moeilijk om de motivatie te zoeken in het begin, maar uiteindelijk heb ik met uitstekende punten het jaar afgerond. Uiteindelijk had ik een 8,6 voor mijn eindrapport!

...