Donateurs en fondsen bedankt!

25 september 2016, door Melanie onder Nieuws
Als voorzitter van de stichting wil ik graag alle donateurs en fondsen van Homeless Child heel hartelijk bedanken voor de gedane giften dit jaar. Zonder uw steun zou het onmogelijk zijn deze kinderen goed op te vangen en onderwijs te bieden. Het zijn bewogen tijden. We hadden een brand met een groot materieel verlies, maar daar stond tegenover dat vrijwilligers direct opstonden en een prachtige actie organiseerden via justgiving. We begeleiden de transitie naar een kleinere, maar kwalitatief goede opvang. In deze overgang hopen wij op uw blijvende betrokkenheid. Nogmaals hartelijk bedankt!

Puber af Gerardo Toro

25 september 2016, door Melanie onder Nieuws

Het is weer geen makkelijk jaar geweest. De puberteit zit me immens dwars en iedereen zeurt aan mijn hoofd over wat ik allemaal wel en niet zou moeten doen. Als ze me gewoon eens met rust zouden laten zou mijn leven honderd keer gemakkelijker zijn. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk nooit en bovendien weet ik ergens stiekem in mijn achterhoofd ook wel dat ik het in mijn eentje niet kan redden dus ik ben gewoon nog afhankelijk van anderen.

Met mijn studie is het in de loop van het jaar steeds beter gegaan. Goh, wat was het moeilijk om de motivatie te zoeken in het begin, maar uiteindelijk heb ik met uitstekende punten het jaar afgerond. Uiteindelijk had ik een 8,6 voor mijn eindrapport!

...

De nieuwste cijfers en feedback

25 september 2016, door Melanie onder Nieuws
Het afgelopen jaar is het Homeless Child dankzij de ondersteuning van een brede waaier aan donateurs en een gedreven team vrijwilligers voor de wind gegaan. We delen graag ons laatste sociaal jaarverslag, alsmede de jaarrekening met u.

Donateurs, hartelijk dank!

10 december 2015, door Melanie onder Nieuws
Iets eerder in deze nieuwsbrief wordt onder Kerstgedachte al gewag gemaakt van het belang van giften, hoe gering ze ook zijn. Theo Zwart -voorzitter Homeless Child Graag wil ik, als voorzitter van de stichting, bij deze oproep alle donateurs van Homeless Child heel hartelijk bedanken voor de gedane giften dit jaar. Van bescheiden maandelijkse bijdragen tot aan substantiële grote giften toe. Het mag duidelijk zijn dat zonder uw genereuze betrokkenheid bij het doel van onze stichting, het in het geheel onmogelijk zou zijn om reeds gedurende twaalf jaar ruim 100 kinderen te redden van verwaarlozing en een kansloze toekomst. Dat is goud waard en dat mag u zeker een goed gevoel geven, zo rondom de kersttijd, waarin naast feestelijkheid ook zorgzaamheid centraal staat. Wij hopen dat wij nog lang op uw betrokkenheid mogen rekenen. In de vorm van belangstelling voor hetgeen we nog meer kunnen bereiken én in de vorm van uw giften. Wij doen ons best om ú en de kinderen  niet teleur te stellen. Theo Zwart, Voorzitter Homeless Child