Donateurs, hartelijk dank!

10 december 2015, door Melanie onder Nieuws
Iets eerder in deze nieuwsbrief wordt onder Kerstgedachte al gewag gemaakt van het belang van giften, hoe gering ze ook zijn.

Theo Zwart -voorzitter Homeless Child

Graag wil ik, als voorzitter van de stichting, bij deze oproep alle donateurs van Homeless Child heel hartelijk bedanken voor de gedane giften dit jaar. Van bescheiden maandelijkse bijdragen tot aan substantiële grote giften toe.
Het mag duidelijk zijn dat zonder uw genereuze betrokkenheid bij het doel van onze stichting, het in het geheel onmogelijk zou zijn om reeds gedurende twaalf jaar ruim 100 kinderen te redden van verwaarlozing en een kansloze toekomst.
Dat is goud waard en dat mag u zeker een goed gevoel geven, zo rondom de kersttijd, waarin naast feestelijkheid ook zorgzaamheid centraal staat.

Wij hopen dat wij nog lang op uw betrokkenheid mogen rekenen. In de vorm van belangstelling voor hetgeen we nog meer kunnen bereiken én in de vorm van uw giften.

Wij doen ons best om ú en de kinderen  niet teleur te stellen.
Theo Zwart, Voorzitter Homeless Child

Reageer