Alle posts voor december 2014

Opvang op maat

12 december 2014, door Melanie onder Nieuws

Een gezonde scheiding

Alle kinderen die van de straat komen worden in hetzelfde opvanghuis geplaatst. De kleintjes van zeven of acht jaar, maar ook de groten van dertien en veertien. Voor beide groepen beperkt dit de mogelijkheden om de meest behulpzame aandacht en therapie te ontvangen.

Dankzij Stichting Colour 4 Kids kunnen we in januari van start met de bouw van een gescheiden woonhuis om daar de kleinere kinderen in onder te brengen. Zo krijgt elke groep de aandacht die ze verdient. De kleintjes kunnen meer met spel en sport, de groteren juist meer met groepstherapie en -gesprekken.

Bovendien is het beter om twee huizen voor 12 kinderen te hebben dan een groot huis met 24 waar weinig tijd is voor individuele aandacht.

Bestuurlijke uitbreiding en verandering

12 december 2014, door Melanie onder Nieuws

De activiteiten van onze stichting zijn de laatste jaren flink gegroeid. Dat komt onder andere tot uiting in de jaarlijkse begroting in projectuitgaven voor uitbreiding en verbetering van de opvang van de bijna 140 kinderen, jongens én meisjes. En, daarmee samenhangend, de noodzakelijke werving van fondsen om deze activiteiten mogelijk te maken. Dat brengt een toenemende druk op het bestuurlijke vlak.

Gelukkig is het bestuur in de loop van het laatste jaar uitgebreid met enkele nieuwe vrijwilligers. Allemaal personen die, naast een ruime betrokkenheid met het ideële doel van Homeless Child, tevens vanuit beroepservaring nét die professionele kwaliteit kunnen toevoegen waar het stichtingsbestuur grote behoefte aan heeft.

In het voorjaar trad Marianne Vautier tot het bestuur toe. Zij neemt de portefeuille Fondswerving voor haar rekening. Medio 2014 kwam Stefan van Wijchen het bestuur versterken op het vlak van Marketing en Communicatie. En afgelopen oktober werd Ellen Delfos het zesde bestuurslid. Zij zal het secretariaat gaan overnemen van Liduine Schönau, die Algemene Zaken zal behartigen. Met Hans Schoot (financiën) en Theo Zwart (voorzitter) is het bestuur daarmee op volle sterkte. Voldoende uitgerust met noodzakelijke expertise om samen met Bas Wiersma, als oprichter en algemeen projectcoördinator, de doelstelling van Homeless Child verder uit te dragen en groei mogelijk te maken.

Schenken met belastingvoordeel

12 december 2014, door Melanie onder Nieuws

Giften aan goede doelen met ANBI-erkenning, zoals Homeless Child, kunnen als aftrekbare post worden opgevoerd bij de jaarlijkse aangifte ‘Inkomstenbelasting’. Dergelijke giften zijn aftrekbaar boven een drempel van 1% van het totale belastbare inkomen van box 1, box 2 en box 3. Er gelden daarbij nog een minimum- en maximumbedrag.

Als de gift wordt vastgelegd als periodieke gift, kan de gift voor 100% fiscaal worden afgetrokken. Dus zonder toepassing van een drempel! Afhankelijk van de grootte van het belastbaar inkomen kan het belastingvoordeel wel oplopen tot meer dan de helft van de gift.

Belangrijkste voorwaarde hierbij is een schriftelijke vastlegging dat de gift periodiek (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks) wordt gedaan gedurende tenminste vijf aaneensluitende jaren.

Zo’n schriftelijke vastlegging is eenvoudig. Op de site van de Belastingdienst is hiervoor een model van overeenkomst te downloaden. Homeless Child wil graag hierbij behulpzaam zijn. Al u belangstelling heeft, stuur dan een verzoek per e-mail naar onze penningmeester Hans Schoots.

Jaarlijkse Giftenbrief digitaal

12 december 2014, door Melanie onder Nieuws

Het is een goede gewoonte om aan het begin van het nieuwe jaar donateurs een overzicht te sturen van de in het afgelopen jaar ontvangen giften. Enerzijds als dankbetuiging maar vooral om de donateurs een overzicht te geven, dat gebruikt kan worden bij eventuele aftrek voor de jaarlijkse aangifte ‘Inkomstenbelasting’. Het versturen van al die papieren versies leidt jaarlijks voor Homeless Child tot een nogal omvangrijke mailing met daarmee samenhangende kosten. We horen van donateurs dat het doel van de Giftenbrief niet voor iedereen relevant is.

Om kosten te besparen, willen wij daarom het overzicht graag toesturen op verzoek. Dat zou dan ook per e-mail kunnen. Wilt u als donateur graag de bevestiging van gedane giften 2014 van ons ontvangen, stuurt u dan een kort mailbericht naar onze penningmeester Hans Schoots. U ontvangt dan de Giftenbrief per omgaande, bij voorkeur op uw e-mailadres.

Een kerstgedachte

12 december 2014, door Melanie onder Nieuws

Er ‘wonen’ wereldwijd meer dan honderd miljoen kinderen op straat. Honderd miljoen kinderen die geen dak, geen bed, geen ouders, geen geld, vaak nauwelijks kleren en eten hebben. Ze overleven door te bedelen, te stelen, of zelfs door noodgedwongen seksuele contacten met volwassenen. Elke dag, elke nacht, ook met kerst. We willen hen zo graag helpen maar kunnen zo weinig doen. Bijna honderdveertig kinderen worden er met onder meer onze steun opgevangen. Het is niet eens een druppel op die gloeiende plaat van ruim honderd miljoen. Of toch wel?

Reken maar van yes! Je zult maar één van die 140 kinderen zijn en eindelijk weer veilig kunnen slapen, weer durven lachen, weer naar school mogen en aan een toekomst kunnen denken. Het zal jouw kind maar zijn dat in onze opvanghuizen kan leven in plaats van veel te vroeg te sterven op de straat. Je zou er alles voor over hebben om het een goed bestaan te gunnen. Help je één van onze kinderen? Elke gift is welkom, eenmalig of periodiek. Met 1 euro kunnen we 25 sinaasappels of bananen kopen. Met 5 euro schoolspullen voor een kind. 20 euro is genoeg voor een paar schoenen en 50 euro voor een schooluniform en boeken. Wij en de kinderen horen graag van jou.

Namens het team van Homeless Child: prettige feestdagen en een gezond nieuwjaar!

Uitbreiding Homeless Child

12 december 2014, door Melanie onder Nieuws

Naar een goede toekomst!

134 kinderen bewandelen in Honduras momenteel hun weg naar een betere toekomst. Een toekomst die ook in 2014 met hulp van velen een beetje rooskleuriger werd. Dank daarvoor. Op weg naar 2015 staat er in Honduras een organisatie die meer wil. En kan.

De programma’s in de opvanghuizen zijn in de basis stevig op orde. Er staan teams die aan de weg timmeren en zijn toegespitst op verdere groei. Zodat aan nog meer kinderen een thuis en toekomst geboden kan worden. Want dat is en blijft nodig.

Om groei mogelijk te maken, en te bevorderen, is intensivering van fondsenwerving noodzakelijk. Die uitdaging wil Bas Wiersma samen met het Nederlandse team in 2015 aangaan. Daarom heeft Homeless Child in Honduras de Amerikaanse Kelly Ryan aangetrokken. Kelly neemt lokaal een deel van de ondersteunende taken van Bas over en zal activiteiten ter plaatse coördineren. Bas zal haar én de projecten frequent ‘on-site’ bijstaan. Daarnaast zal hij ook regelmatig in overleg te vinden zijn met zijn Nederlandse achterban over welke hulp waar noodzakelijk is en hoe.

Homeless Child blijft zich in 2015 inzetten voor het welzijn van elk kind in Honduras.

Actieve sponsors voor actieve kinderen

12 december 2014, door Melanie onder Nieuws

Ren je rot!

“Ik woon in het meisjeshuis van Homeless Child en ik heet Odelis. Als ik later groot ben wil ik elektricien worden. Net als sommige van de oudere jongens, maar dan beter! Ik ben gek op leren, vooral Engels en wiskunde vind ik leuk. Daarom is het mooi dat er af en toe vrijwilligers binnen lopen. Die vraag ik dan zoveel mogelijk over deze onderwerpen, want dit lukt me niet altijd op school met 60 andere kinderen in de klas.”

“Toch ben ik erg blij dat ik naar school ga en de kans krijg te leren. Zo krijg ik een betere toekomst en hoef ik me niet te vervelen. Ik heb vrienden bij Flores die nog niet naar school gaan. Omdat ik het belangrijk vind dat zij ook een betere toekomst krijgen, ren ik mee met de sponsorloop. Als we genoeg geld ophalen mogen zij volgend jaar ook naar school! Nu ben ik natuurlijk hard aan het oefenen om sneller te rennen dan de jongens. Ik ga winnen!!”

“Wil je ons helpen? Dat kan! Er zijn drie mensen van Homeless Child bij ons in Honduras en die organiseren de sponsorloop. Ze regelen alles. Als je wilt helpen, kan je een donatie doen en daarmee kunnen mijn vriendjes ook naar school. Misschien al wel vanaf 1 februari want dan begint bij ons het nieuwe schooljaar.”

Wilt u helpen? Dat kan via eenvoudig via JustGiving óf via de groene ‘Doneer nu‘ button op deze pagina!

Sponsorloop

3 december 2014, door Melanie onder Acties, Nieuws

Deze sponsorloop wordt gehouden op vrijdag 19 december 2014 en met uw hulp kunnen we de kinderen in Honduras in februari naar school laten gaan!

In totaal lopen er ruim dertig kinderen mee in deze sponsorloop. Enkelen stellen zichzelf even voor:

David Zuniga

Hoi!

Ik ben David en ik ben de stoerste jongen van alle kleintjes. Zelfs sommige van de groteren zijn soms best wel bang voor mij want ik ben heel sterk. Het allerleukste van alles vind ik spelen met de telefoon van onze begeleidster, Dalila, maar dat mag jammer genoeg niet zo vaak want ze zegt altijd dat de andere kinderen er ook mee mogen spelen en dat ik moet leren delen en meer van dat soort onzin.

En daarna vind ik het leukste om te klimmen en te rennen. Op een dag ben ik met een vrijwilliger uit Nederland naar de Merendón geweest. Dat is een hoge berg niet zo ver bij ons vandaan en toen kon ik sneller klimmen dan die vrijwilliger, serieus! Trouwens, toen we boven kwamen viel hij flauw want hij kon niet tegen de hitte bij ons. Daarna legde hij uit dat het in jullie land meestal koud is en soms ligt er zelfs ijs op het water. Dat geloof ik niet zo want ijs bestaat alleen maar in de diepvries volgens mij, maar goed. 19 december ga ik mee rennen en ik raad jullie allemaal aan om op mij te letten want ik ga WINNEN! Sponsor David via Just Giving!

Maycol Rios

Hé man,

Ze zeggen dat je mijn naam in jullie land schrijft als Michiel of soms ook als Michael maar dat vind ik echt belachelijk want het is gewoon Maycol hoor. Op een dag ben ik weggelopen uit het woonhuis. De dag ervoor was mijn grote broer verdwenen. Die is verslaafd geweest aan drugs. Hij snoof altijd lijm en zelfs na anderhalf jaar in het woonhuis miste hij de lijm nog steeds elke dag. Daarom is hij op een nacht vertrokken.

Ik was zo in paniek en voelde me zo in de steek gelaten dat ik hem achterna ben gegaan. Maar ik kon hem niet vinden en vond het op de straat verschrikkelijk. Allemaal grote jongens die mij ook lijm wilden aansmeren en ook enge mannen en zo. De meeste waren dronken. Toen ben ik heel hard terug gerend naar het woonhuis en daar ben ik nu nog steeds. Hier vind ik het fijner.

Maar daarom weet ik dus ook dat ik zo hard kan rennen en daarom doe ik op 19 december mee. Als je wil weten wie de winnaar wordt, dan moet je voor mij kiezen, zoveel lijkt me wel duidelijk! Doneren kan via Just Giving!

Deiby Velasquez

Sinds het begin van dit jaar zit ik op een privé school. Dat klinkt sjieker dan het is hoor. Bij ons gaat iedereen die 50 euro in de maand kan missen naar een privé school want op de openbare school zit je met 45 kinderen in de klas en zijn er gemiddeld 60 stakingsdagen per jaar. Nu betaalt een mevrouw uit Amerika voor mij die 50 euro, maar er is een probleem. Ik zou haar heel dankbaar moeten zijn maar ik vind het vreselijk. Op die school heb ik helemaal geen vrienden want iedereen is daar stom. Tenminste, zo was het een hele lange tijd en ik haalde erg slechte punten. Nu is het schooljaar in Honduras bijna voorbij en ik wilde de hele tijd terug naar de gewone school maar nu puntje bij paaltje komt moet ik toegeven dat ik die privé school op het laatst toch eigenlijk best wel leuk begon te vinden. En iedereen zegt dat het een buitenkans is en dat het voor mijn toekomst zo veel beter is om gewoon door te gaan. Maar ja, mijn toekomst dat is over honderd jaar of zo en ik wil nú gelukkig zijn, niet in het jaar 2050 of weet ik veel wanneer!

Nou mag ik er een maand over nadenken tijdens de vakantie en daarna moet ik beslissen. Misschien blijf ik toch wel op de goede school want sommige jongens zijn best aardig en er is daar ook een meisje dat ik zo leuk vind maar dat mag niemand weten dus dat ga ik natuurlijk niet uitleggen aan de begeleidster. Nou doei ik ga de sponsorloop winnen! Wil je mij sponsoren? Doneer dan nu via Just Giving!

Benjamin Cortes

Beste mensen,

Op mijn tiende heeft een vrijwilliger uit Nederland me van de straat gehaald en naar het woonhuis gebracht. Op straat was het verschrikkelijk, het is de ergste plek waar ik ooit gewoond heb. Jammer genoeg heb ik nooit leren schrijven en rekenen dus iemand anders schrijft dit verhaal voor me op. We hebben het wel vijf jaar lang geprobeerd maar het is niet gelukt. Sommige mensen lachen me uit omdat ze denken dat ik dom ben maar dat is niet zo want ik ben heel goed in andere dingen. Bijvoorbeeld in aardig zijn en in opletten en ik houd ook heel erg van werken. Het leukst vind ik gras maaien maar werken met de kippen doe ik ook graag en ik ben bezig met een vakopleiding lassen en solderen. Bij het woonhuis zegt niemand dat ik stom ben, iedereen doet aardig tegen me en als ik iets ga kopen in het buurtwinkeltje gaat er gewoon een andere jongen met me mee zodat ze me niet kunnen afzetten als ik moet betalen.

Weet je wat ik gaaf vind? Fietsen! De Nederlanders hebben me al een paar keer meegenomen om te fietsen en dat kan ik echt wel elke dag doen. Trouwens, ik heb al een paar keer een halve marathon gelopen en meestal eindig ik bij de besten. Dat is geen grap! Ook mij kunt u sponsoren via  Just Giving!

Darwin Urbina

Hai,

Eigenlijk ben ik erg verlegen dus vind ik het niet zo makkelijk om iets over mezelf te vertellen maar omdat ik het rennen zo leuk vind doe ik hier ook aan mee want dan kan iedereen op me stemmen.

Lange tijd heb ik met mijn broer hier gewoond maar hij is weggelopen. Mijn broer had veel problemen. Hij groeide niet dus hij werd vaak uitgelachen omdat ze hem een kabouter vonden. Dat deed hem veel pijn. Maar omdat ik zo verlegen ben durfde ik niet voor hem op te komen en nu is hij weg en soms voel ik me daar schuldig over. Gelukkig heb ik hier wel vrienden met wie ik het goed kan vinden en de vrijwilligers zijn ook heel lief. In het woonhuis is het soms saai maar ik heb geen familie waar ik heen kan en dit is de beste kans op een toekomst dus ik blijf. Over twee maanden begin ik met een vakopleiding en dan hoop ik daarna een baan te vinden. Denk je dat ik de sponsorloop kan winnen? Doneer dan nu via Just Giving!

Wilt u helpen?

Dat kan uiteraard via onze eigen website, maar wellicht vindt u doneren via Just Giving eenvoudiger. Op welke manier u ons ook helpt; wij zijn blij met iedere donatie!