Louisa Stichting Steunt Homeless Child opnieuw!

19 juli 2013, door Xavier onder Nieuws

In 2011 hebben wij van Stichting Louisa (www.louisastichting.nl) steun ontvangen voor het verbeteren van een vakopleiding. Dankzij deze hulp konden vijftien jongeren deelnemen aan een verstevigde opleiding met betere kansen op een baan na afronding.

Vervolgens heeft de stichting ons in 2012 opnieuw gesteund, ditmaal om de vakopleiding uit te breiden.

Tot onze blije verrassing kregen we onlangs te horen dat Stichting Louisa ons in 2013 opnieuw zal steunen bij de ontwikkeling van dezelfde vakopleiding. Ditmaal is de gift met name bedoeld om de productie te verbeteren zodat inkomsten gegenereerd kunnen worden en de deelnemende jongeren ruim praktijkervaring op kunnen doen.

We hopen dankzij deze inkomsten te bereiken dat de vakopleiding voor een klein maar substantieel deel zelfvoorzienend kan worden. Zonder herhaalde steun zou zo’n verzelfstandiging niet mogelijk zijn geweest.

Veel dank aan Stichting Louisa voor het feit dat ze zo op ons werk vertrouwen dat zij besloten hebben om ons drie jaar lang ruimhartig te steunen!

Reageer