Alle posts voor februari 2010

Winterbrief Voorzitter

13 februari 2010, door Bas onder Voorzitter

Lieve/beste lezer van deze brief,

Ik ben blij, na alle hectiek in Proniño zoals U heeft kunnen lezen in mijn vorige brief, nu oprecht te kunnen vaststellen dat we weer in rustig vaarwater terecht zijn gekomen. De  kwaliteit van ons vaarwater is sterk verbeterd.Ik wil graag kort aangeven wat de actuele stand van zaken is bij de door ons gesteunde organisaties, en daarna een tipje van de sluier oplichten van onze actie : Vrienden van Honduras

HOGAR SUYAPA

Het voedingscentrum en opvanghuis loopt zoals wij dat wensen. In het voedingscentrum wonen gemiddeld 25 kinderen tegelijkertijd en in het opvanghuis eveneens.

Dit jaar zijn een aantal van de kleintjes geadopteerd door Hondurese en

Amerikaanse ouders.  De hierdoor ontstane plekken zijn snel ingenomen door nieuwe kindertjes.

ASOCIACION HONDUREÑA DE LA MUJER Y FAMILIA ( AHMF )

In 2009 hebben 168 (!) vrouwen een cursus gevolgd; het cursusaanbod is erg gevarieerd : bv  bloemschikken, sieraden maken, boetseren etc.

Ruim 140 vrouwen nemen deel aan het programma voor geboortebeperking en het merendeel van hen betaald inmiddels zelf de (zeer lage) kosten hiervoor.

Deze maand begint een pilot waarin drie vrouwen een microbedrijf stichten daarin gesteund met een microkrediet. Wij volgen dit met grote belangstelling.

Daarnaast worden de basisactiviteiten onverminderd uitgevoerd, te weten voorlichting, verstrekking van voorbehoedmiddelen etc.

PRONIÑO

Directeur Reginaldo met bestuursleden uit Amerika, Honduras en Nederland

De kwaliteit van de geleverde zorg is spectaculair verbeterd. De nieuw benoemde directeur is een professional, die ervaring heeft in het werken met jeugdbendeleden en straatkinderen. Hij wordt ondersteund door een fulltime psychologe en dag/nacht begeleiders.

Het nieuwe bestuur is van zodanige samenstelling dat we een goede aansturing mogen verwachten. We onderzoeken de mogelijkheid om lokale Serviceclubs  te interesseren zich in te zetten de projecten te steunen.

We zijn trots de eerste positieve resultaten te kunnen melden.

Door het vergrootte en vernieuwde onderwijsaanbod is het aantal schoolgaande kinderen gestegen van 46 naar 72 !! En dat binnen een jaar.

Al deze verbeteringen, die door ons positief zijn begeleid, brengen een verhoogd kostenplaatje mee. Dat betekent dat onze (financiële) verplichtingen ook zijn toegenomen.

NEDERLAND

Wij melden met trots dat er een nieuwe website is (zelfde adres)

www.homelesschild.org

Er is een blog waar veel vaker nieuwtjes op verschijnen, er is een stroom van foto’s en veel teksten zijn vernieuwd en ingekort.  Ook zijn we behoorlijk actief op facebook (Zie link op de homepage van de website)

Neemt U een kijkje!

Ik vertelde U al dat we te maken hebben met een toename van onze financiële verplichtingen, dus moeten we 50% meer inkomsten zien te scoren.

Aan U, als HOMELESS CHILD vriend , stellen wij de vraag of U ons wilt helpen om ook in de toekomst ons werk te kunnen blijven doen.

Onder het motto : Vrienden voor Honduras, stellen we U voor om met ons actie te voeren.  Wat voor actie?  Voor het eind van deze maand hoort U meer van ons!

Namens de kinderen en vrouwen in Honduras en ons complete vriendenteam, wens ik U van harte

EEN BRUISEND, GEZOND EN GELUKKIG 2010,

Homeless Child

Charles W. Duijne

Voorzitter