Alle posts voor december 2008

Speciaal voor de Limburgers onder u !

23 december 2008, door Bas onder Nieuws

newsItem62Binnenkort wordt tot driemaal toe een door Homeless Child gemaakte documentaire uitgezonden op L1, de regionale TV zender van Limburg.

29 december om 16h30 en 4 januari om 11h30 en om 14h30

En voor iedereen… een foto van het kerstfeest bij ProniƱo op 24 december!

100% Garantie

18 december 2008, door Bas onder Nieuws

Velen van u weten misschien dat de teamleden van Homeless Child al sinds de oprichting alle onkosten voor eigen rekening nemen. Onze vergaderkosten, reis- en verblijfkosten verbonden aan onze werkbezoeken aan Honduras, maar ook de kosten voor porto, communicatie en alle andere uitgaven betalen we uit eigen zak.

We doen dat omdat we graag de volle 100% van elke donatie naar Honduras sturen zodat die direct ten goede kan komen aan de kinderen.

Tot onze verbazing kregen we naarmate we groeiden vaker opmerkingen van mensen die ons vroegen of wij misschien een dief waren van onze eigen portemonnee.

Niets is minder waar maar het is wel zo dat we vanwege de groei van de stichting ook meer kosten maken en het soms moeilijk wordt om de tred bij te houden. Deze kostenstijging is zodanig dat het niet langer verantwoord is deze geheel af te wentelen op het team. Daarnaast merken we dat verdere groei van Homeless Child geremd kan worden als we steeds de hand op de knip moeten houden en als gevolg daarvan de website minder snel kunnen actualiseren, een machtigingsformulier niet meteen kunnen laten drukken, of andere zaken achterwege moeten laten.

Tegelijkertijd weten we dat veel particuliere donateurs ons steunen juist omdat we hun volledige gift direct naar de kinderen zenden. Mensen geven ons geld omdat ze er op vertrouwen dat we al dat geld aanwenden voor een betere toekomst en er nergens iets aan de strijkstok blijft hangen.

Daarom hebben we na lang wikken en wegen het volgende besluit genomen voor 2009: Al onze teamleden zullen gewoon verder gaan met het dragen van onkosten en we zullen nog steeds 100% van alle particuliere donaties naar Honduras sturen. Daarentegen zullen we van de giften van institutionele donateurs, dus van service clubs, kerken, scholen en bedrijven een heel klein percentage, namelijk maximaal 5%, gebruiken voor het dekken van de stijgende kosten.

Hiermee hopen we tegemoet te komen aan de wensen van onze particuliere donateurs, en tegelijkertijd te kunnen waarborgen dat Homeless Child verder kan groeien.

Indien u hierover een sterke mening heeft of graag suggesties met ons wilt delen, dan kan dit via info@homelesschild.org ten name van Bas Wiersma.

Wij wensen van ganser harte dat u ons blijft steunen, zoals u dat tot nog toe zo vrijgevig heeft gedaan.