Alle posts voor augustus 2008

Lili in Honduras…

16 augustus 2008, door Bas onder Vrijwilligers in actie

71d5f2ff-d13a-4b72-a6ce-e6c3cf1899ddMisschien eerst even voorstellen: ik ben Lili Mostard en sinds kort secretaris van Homeless Child. Ik vind het super om mij nu te kunnen inzetten voor deze mooie stichting. Om een goed beeld te krijgen van de projecten die door Homeless Child worden ondersteund, ben ik eind juni zelf naar Honduras gegaan. Wat een beleving!

En wat kun je veel doen in twee weken! Ik heb niet alleen de projecten bezocht maar ook bij elk project kunnen meelopen om te zien hoe de dagelijkse praktijk eruit ziet. Heel erg leuk om de kinderen van Pronino te zien, de ontwikkeling die ze doormaken en hun inzet op school. Ik ben onder de indruk van de aanpak, met name de opbouw in fasen waarin de straatkinderen langzaam maar zeker kunnen bouwen aan een toekomst.

Daarnaast is het mooi om te zien hoe de verschillende projecten verband met elkaar houden. Allereerst krijgen straatkinderen een kans via Pronino en het weeshuisproject Hogar Suyapa. Daarnaast wordt via een voedingscentrum zo vroeg mogelijk hulp geboden bij arme gezinnen. En vervolgens is er ook nog het project AHMF met als doel arme vrouwen voorlichting te geven over anticonceptie zodat ze kunnen kiezen om minder kinderen te krijgen. Op die manier kunnen ze hun kinderen hopelijk een betere toekomst geven.

Het is een totaal andere wereld en ik moest, ondanks eerdere ervaring in Guatemala, toch weer even bijkomen van het gigantische verschil in leefomstandigheden. Als je ter plekke bent, dan ervaar je dat toch veel sterker. Ik kan iedereen aanraden om, wellicht via een combinatie met een vakantie (want Honduras is een prachtig land!!!), ook als vrijwilliger een keer de projecten te bezoeken. Je zult een onvergetelijke ervaring hebben!

Zomerbericht 2008 van de voorzitter

15 augustus 2008, door Bas onder Voorzitter

charlesGraag wil ik deze gelegenheid benutten om U allemaal te danken voor Uw geweldige steun. U, als vrijwilliger, donateur,( service- ) club, vereniging, kerk of andere

initiatiefnemer. Uw hartverwarmende inzet, donaties, promotionele activiteiten en loyaliteit stimuleren ons enorm. U helpt ons te beseffen dat we op de goede weg zijn.

Een apart dankwoord wil ik graag richten aan de Familie Hordijk. Zij hebben zich gezinsbreed en op vele terreinen onophoudelijk ingezet voor Homeless Child.

Ik ben blij U te kunnen mededelen dat in het algemeen de gestage groei van onze organisatie zich voortzet.Ik hoop dat U ons blijft helpen om verder te groeien, zodat we onze activiteiten kunnen uitbreiden, zoals neergelegd in onze 5-jaars-beleidsvoornemens.

Zoals U gewend bent, zal ik voor elke organisatie waarmee we samenwerken aangeven wat er in 2008 tot op dit moment is uitgevoerd.

Nederland

• We zijn blij U te kunnen melden dat Lili Mostard ons bestuur versterkt en tevens het secretariaat gaat voeren. Lili heeft een HBO-economische achtergrond en werkt bij Klimaat Neutraal BV. Lili, welkom en veel bestuursvreugd toegewenst.

• Binnenkort komt onze nieuwe voorlichtingsdocumentaire uit op DVD. Journaliste Esther Ausems heeft deze docu voor ons voor een vriendenprijs vervaardigd. Esther, bedankt.

• Onze directeur en oprichter, Bas Wiersma, verblijft dit jaar maar liefst 6 maanden ter plekke. Voor de aansturing en de voortgangscontrole van de lokale organisaties is dit voor ons van groot belang. Ook de bestuursleden Ineke Wiersma, secretaris Lili Mostard en penningmeester Theo Zwart brengen deze zomer een werkbezoek. Uiteraard doen allen deze werkzaamheden voor eigen rekening.

Honduras

• Honduras wordt nog veel harder getroffen door prijsstijgingen dan ons eigen land. De wereldbank gaf aan dat Honduras behoort tot de twintig landen die het meest lijden onder de stijging van voedselprijzen, meer zelfs dan de meeste Afrikaanse landen. Tussen juni 2007 en juni 2008 is de prijs van melk 30% gestegen, rijst is 79% duurder geworden, bruine bonen 114% en havermout maar liefst 138%. Wij steunen inmiddels 125 kinderen en dit betekent dat er door ons en andere donateurs 375 maaltijden per dag op tafel getoverd moeten worden.

Proniño

• Twee jongens van Proniño zijn geselecteerd voor een privé school in El Progreso. Er zijn in Honduras veel privé scholen omdat de kwaliteit van het openbaar onderwijs te wensen overlaat, maar het is hoogst ongebruikelijk dat ex-straatkinderen daar toegang tot krijgen. Homeless Child betaalt hun schoolkosten. De meeste andere jongens behalen redelijke tot goede resultaten op andere scholen. De stichting www.nots.nl heeft ingestemd om een deel van de onderwijskosten voor haar rekening te nemen.

• Proniño biedt onderdak aan een stijgend aantal adolescenten, omdat jongetjes die enkele jaren geleden als kind aankwamen, als kool gegroeid zijn. Dit leidt tot een nieuwe uitdaging omdat 15 jarigen andere behoeften hebben dan kleinere kinderen. Momenteel worden de handen uit de mouwen gestoken om de jongens praktisch te oriënteren op hun toekomst en bewust te maken van het belang om zo veel mogelijk kennis op te steken voor ze het programma verlaten.

Hogar Suyapa

• Het aantal ernstig ondervoedde kinderen groeit helaas evenredig met de curve van de prijzen mee. Dit zet de beperkte capaciteit van het voedingscentrum onder druk, waar de zwaarst getroffen baby’s en peuters worden geplaatst.

• Dankzij de uitbreiding van het weeshuis met een tweede verdieping, is daar gelukkig nog ruim voldoende capaciteit om in de komende jaren meer kinderen een thuis te bieden, indien de economische en sociale omstandigheden in het land dit vereisen.

AHMF

• Wij hebben besloten om onze samenwerking met Asociación Hondureña de la Mujer y Familia (AHMF) na een proefperiode van zes maanden voort te zetten. AHMF geeft voorlichting over vrouwenrechten en seksualiteit aan de allerarmste vrouwen van El Progreso en biedt hen tegen een door ons gesubsidieerde prijs voorbehoedmiddelen, zodat deze vrouwen zelf kunnen beslissen over gezinsuitbreiding.

Blik vooruit

• Proniño werkt momenteel aan ideeën voor zelfstandig begeleid wonen en aan verbeteringen van de vakopleidingen om de adolescenten beter voor te bereiden op een zelfstandige toekomst.

* Onze blijvende aandacht gaat uit naar de start van meisjesopvang, uitbreiding landbouwproject, microkrediet- ( en /of ) bedrijfjes verzorgen c.q. begeleiden. Gezien onze eerder vermelde groei komt realisatie dichterbij.

Help ons helpen alstublieft.

Ik wens u allen een prettige zomer toe.