Alle posts voor augustus 2007

Zomer 2007: bericht van de voorzitter

20 augustus 2007, door Bas onder Voorzitter

charlesNet zoals ik in mijn vorige bericht verklaarde is in de besteding van Uw steun niets veranderd, dus Uw bijdrage in elke vorm dan ook, komt 100% ten goede aan onze Hondureze projecten.

Lieve mensen, dus jullie vrijwilligers, donateurs,clubs, verenigingen,kerken en alle anderen, ik dank jullie voor alle steun.

In mijn vorige brief heb ik aangegeven dat er geen evenwicht was tussen onze structurele uitgaven en inkomsten. Ik ben, terugkijkend op het laatste halve jaar,zeer blij te kunnen constateren dat we gestaag groeien en dat onze structurele inkomsten gegroeid zijn.

Daarbij teken ik aan dat een tweetal grote bedragen niet zijn meegenomen in dit “resultaat”.

De geweldige financiële bijdrage van Rotaryclub Winterswijk ( ruim 41.000,= Euro ) vermeld ik met trots. Bedankt.

Het Homeless Child bestuur heeft besloten de komende twee jaar in te zetten op het continueren van de bestaande verplichtingen.Onder de projectverantwoording wordt hier op terug gekomen.

Wat is er gebeurd/uitgevoerd in 2007:

In Nederland

 • Tielke Ausems is afgetreden als secretaris. Gedurende 4 jaar heeft ze zich ingezet voor onze Stichting. We hebben mede namens U Tielke bedankt voor haar inzet. In de opvolging is waarschijnlijk voorzien.U hoort van ons.
 • Een vermelding verdient de actie van Studentenvereniging Ichtus uit Zwolle. Met een 24-uurs volleybaltoernooi is ruim 9000,00 Euro opgebracht. Fantastisch, bedankt.
 • De directrice van het weeshuis en voedingscentrum dat wij steunen, is voor eigen rekening naar Nederland gekomen. Zij heeft haar project op een aantal plaatsen kunnen promoten en heeft kennis gemaakt met een aantal vrijwilligers en donateurs.
 • In navolging van een Belgisch initiatief, zijn we in samenwerking met de Stichting Geef Gratis in Nederland het initiatief Feel Good Gift gestart. Ik kom een volgende maal hier uitgebreid op terug.
 • We zijn op zoek naar vrijwilligers. Wie kan een digitale database opstellen. Wie kan ons juridisch ondersteunen bij de start van Feel Good Gift. Wie wil behulpzaam zijn bij de verhoging van het aantal hits op onze website. Wie wil in Honduras met onze kinderen werken. Graag contact via onze website.

In Honduras

Onze directeur, Bas Wiersma, is voor het zesde opeenvolgende jaar gedurende drie maanden in Honduras.Hij ziet toe op een juiste besteding van de door U geschonken gelden.Daarnaast behartigt Bas de belangen van ons bestuur, dus ook van U, en stuurt bij waar dat nodig is.

We zijn erg verheugd te kunnen vaststellen dat de relatie met het lokale management bij Proniño sterk verbeterd is. De verantwoording en communicatie is nu goed te noemen.

Bij Hogar Suyapa

 • Gemiddeld 25 kinderen worden opgevangen in het voedingscentrum. In het weeshuis wonen 20 kinderen, voor het merendeel meisjes.
 • * De bouw van de tweede verdieping op het weeshuis vordert snel. Homeless Child draagt hier 60.000 Euro aan bij Mede dankzij steun van Wilde Ganzen en NCDO door premiering van onze bijdrage.
 • Het dak van het voedingscentrum is gerepareerd. Het nieuwe dak is waterdicht en solide. Homeless Child droeg hier 6.500 Euro aan bij.
 • We hebben besloten Hogar Suyapa te steunen met een Matching Grant programma.Voor elke in Honduras gekregen dollar , legt Homeless Child er een dollar bij. Met een maximum van 6000 USD (5.000 Euro). Natuurlijk zijn door ons een aantal basisvoorwaarden geformuleerd betreffende de herkomst van de gelden.

Proniño

 • Er wonen nu 75 jongens tussen 8 en 17 jaar in het centrum. Zes jongens hebben het totale programma programma afgerond, zij werken zelfstandig en zijn vrij van drugs !! Nu het programma steviger op haar poten staat is ons streven erop gericht om de tweede lichting nog meer zelfstandigheid en educatie mee te geven.
 • De nieuwe projectmanager functioneert goed. We gaan de helft van zijn salaris voldoen.
 • Homeless Child financiert een terechte salarisverhoging van de lokale werknemers, een psychotherapieprogramma, en een fasering van het reïntegratieprogramma. In totaal is hier jaarlijks globaal 12.000 Euro mee gemoeid.
 • Door een gift van Moments of Joy is een survival track gerealiseerd. Dit is een daverend succes. De teamspirit en de lichamelijke conditie worden vergroot.
 • Wij financieren broodnodige bijlessen om leerachterstanden weg te werken.
 • Dit jaar staan wij garant voor het opknappen van onroerend goed tot een maximum van 2.800 Euro.
 • Wij steunen het opzetten van goede vakopleidingen die aansluiten op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden en wensen van de kinderen. Proniño werkt aan een project om een eigen landbouw en veeteeltprogramma te starten.Enerzijds om in eigen behoefte te voorzien, anderzijds als agrarische educatie.
 • Homeless Child onderzoekt of zij een rol kan spelen in de beschikbaarheid van microkredieten voor de in de maatschappij herintredende kinderen.

En tenslotte

We zijn gegroeid, het aantal kinderen wat door ons verzorgd wordt is ook sterk gegroeid. Maar de kosten per kind zijn gedaald door verbeterd lokaal management, efficiënt omgaan met de beschikbare middelen is een direct

gevolg hiervan. Onze groei garandeert dat we structurele continuïteit kunnen bieden aan alle te verzorgen kinderen.

Lieve mensen, jullie allemaal hebben dit gerealiseerd. Namens alle kinderen en het Homeless Child bestuur dank ik U hartelijk.

Wie het hardst klopt heeft gewonnen

14 augustus 2007, door Bas onder Vrijwilligers in actie

‘Next!’De volgende patiënte schuifelt naar binnen. Onder haar gebloemde, verlepte vrouwenjurk gaat een twee jaar oude wond verscholen. Een verweerde houten kruk verleent haar de stevigheid die haar been haar niet meer schenken kan, maar het doet niets af aan de statigheid waarmee ze beweegt; met opgeheven hoofd, bijna trots, schrijdt ze voort.BevJorgelina is haar naam en het patroon van diep gegroefde lijnen op haar markante gezicht verraadt de loop van haar leven.

Veel werk, weinig rust. Meer pijn dan plezier. Ze maakt deel uit van de extreem arme, zwarte nazaten van Afrikaanse slaven die de kuststrook van Honduras bevolken. Twee jaar geleden heeft Jorgelina haar scheenbeen opengereten aan een doorroest conservenblikje dat iemand gedachteloos op het strand had laten zwerven. De wond heelde slecht, de roest vrat zich een weg naar binnen. Het lokale ziekenhuis kon helpen maar Jorgelina kon de zes euro voor de behandeling niet ophoesten.

Een verre nicht uit het nog verdere Amerika stuurde een potje zalf. Het gaf een branderig gevoel. De wond groeide langzaam groter.Nu, twee jaar later, zit ze met haar slechte been, maar haar waardigheid intact, in de gemeentelijke feestzaal waar vandaag een team Amerikaanse artsen gratis consult en medicatie geeft. Trots vertelt ze dat ze zich speciaal voor de dokter in de gebloemde oude vrouwenjurk heeft gestoken. Haar zondagse pak. Naast de linkeroksel zit een slecht verhulde scheur en het pus van de wond is in de onderste bloemetjes getrokken. De statigheid blijft, die zit in haar.

De wond wordt opgemeten en blijkt inmiddels twaalf centimeter lang en zes millimeter diep te zijn. Flarden half vergaan gaas zijn verweven met de wildgroei aan vlees. Zwachtel en been worden één. Op de gekartelde randjes van de wond hebben zich vochtblaasjes genesteld en als Jorgelina de rokken optrekt verspreidt zich de weeïge geur van rottend vlees. Hoe houd je een open wond schoon als je woont in een lemen hut zonder stromend water?